บริษัท วันทู คูลลิ่ง พาร์ท จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท วันทู คูลลิ่ง พาร์ท จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท วันทู คูลลิ่ง พาร์ท จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท วันทู คูลลิ่ง พาร์ท จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชชลบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.63(5)-1/2557-นหช.

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ประกอบของเครื่องปรับอากาศและระบบทำความเย็น

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 369/7 หมู่ 6

ซอย  ถนน ทางหลวง331กิโลเมตร91-92

ตำบล บ่อวิน อำเภอ ศรีราชา

ชลบุรี 20230

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 6305

จำพวก: 3

แรงม้า: 0 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 25/04/2014

วันหมดอายุ: 31/12/2018

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 369/7 หมู่ 6

ซอย  ถนน 

ตำบล บ่อวิน อำเภอ ศรีราชา

ชลบุรี 20230

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 215556008718

รหัสกิจกรรม: 25992

พื้นที่โรงงาน: 648 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 648 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท วันทู คูลลิ่ง พาร์ท จำกัด: