บริษัท วอสเซน เมนูแฟคเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท วอสเซน เมนูแฟคเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท วอสเซน เมนูแฟคเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท วอสเซน เมนูแฟคเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(2)-6/2557-นอต.

ประกอบกิจการ: ผลิตและจำหน่ายล้อรถยนต์อลูมิเนียมล้อรถจักรยานยนต์อลูมิเนียมทุกชนิดทุกประเภท

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่  หมู่

ซอย  ถนน 

ตำบล มาบยางพร อำเภอ ปลวกแดง

ระยอง 21140

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 07702

จำพวก: 3

แรงม้า: 0 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 18/08/2014

วันหมดอายุ: 31/12/2018

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 67 หมู่ 

ซอย ปากน้ำกระโจมทอง39 ถนน 

ตำบล บางพรม อำเภอ ตลิ่งชัน

กรุงเทพมหานคร 10170

โทรศัพท์: 024390915

ทะเบียนนิติฯ: 105556173361

รหัสกิจกรรม: 30921

พื้นที่โรงงาน: 17272 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 17272 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท วอสเซน เมนูแฟคเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด: