บริษัท วอล์คเกอร์ เอ็กซอสท์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท วอล์คเกอร์ เอ็กซอสท์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท วอล์คเกอร์ เอ็กซอสท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท วอล์คเกอร์ เอ็กซอสท์ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะนคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(2)-1/2552-ญอน.

ประกอบกิจการ: ผลิตและประกอบระบบและอุปกรณ์ควบคุมการปล่อยอากาศเสียของยานยนต์

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 700/702,700/757 หมู่ 1

ซอย  ถนน 

ตำบล พานทอง อำเภอ พานทอง

ชลบุรี 20160

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 07702

จำพวก: 3

แรงม้า: 1696.41 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 60 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 16/06/2009

วันหมดอายุ: 31/12/2013

วันเริ่มดำเนินการ: 9/10/2009

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 700/702,700/757 หมู่ 

ซอย  ถนน 

ตำบล พานทอง อำเภอ พานทอง

ชลบุรี 20160

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 29309

พื้นที่โรงงาน: 0 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท วอล์คเกอร์ เอ็กซอสท์ (ประเทศไทย) จำกัด: