บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย แก่งคอย สระบุรี

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ผู้ประกอบการ: บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

นิคมอุตสาหกรรม: แก่งคอย

เลขทะเบียนโรงงาน: น.34(3)-1/2541-ญนก.

ประกอบกิจการ: ผลิตแผ่นใยไม้อัดแผ่นไม้ลามิเนตพื้นไม้ลามิเนตแผ่นชิ้นไม้อัดและผลิตภัณฑ์ไม้ขึ้นรูปProfile(WrappingProfile)

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 112 หมู่ 1

ซอย – ถนน 

ตำบล บ้านธาตุ อำเภอ แก่งคอย

สระบุรี 18110

โทรศัพท์: 036-252131

 

ประเภท: 03403

จำพวก: 3

แรงม้า: 25449.41 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 150000000 บาท

ค่าเครื่องจักร: 950000000 บาท

ทุนหมุนเวียน: 100000000 บาท

ช่างฝีมือชาย: 30 คน

คนงานชาย: 30 คน

ช่างฝีมือหญิง: 15 คน

คนงานหญิง: 9 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 1 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 7/07/2015

วันหมดอายุ: 31/12/2017

วันเริ่มดำเนินการ: 12/09/2014

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 2/1 หมู่ –

ซอย – ถนน วงศ์สว่าง

ตำบล วงศ์สว่าง อำเภอ บางซื่อ

กรุงเทพมหานคร 10800

โทรศัพท์: 02-5854900-3

ทะเบียนนิติฯ: 107537002621

รหัสกิจกรรม: 16210

พื้นที่โรงงาน: 479388 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 479388 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน):