บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ผู้ประกอบการ: บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

นิคมอุตสาหกรรม: บางปู

เลขทะเบียนโรงงาน: น.89-1/2541-นนป.

ประกอบกิจการ: ผลิตก๊าซไนทรัสออกไซด์ (Nitrous Oxide) แบ่งบรรจุก๊าซออกซิเจน (Oxygen) ไนโตรเจน (Nitrogen) และคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbondioxide)

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 569 หมู่ 2

ซอย  ถนน สุขุมวิท

ตำบล บางปูใหม่ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ

สมุทรปราการ 10280

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 08900

จำพวก: 3

แรงม้า: 0 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 11/04/1998

วันหมดอายุ: 

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 2/3 หมู่ 

ซอย  ถนน บางนา-ตราด

ตำบล บางแก้ว อำเภอ บางพลี

สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 107537000785

รหัสกิจกรรม: 20111

พื้นที่โรงงาน: 0 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน):