บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ผู้ประกอบการ: บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

นิคมอุตสาหกรรม: อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

เลขทะเบียนโรงงาน: น.91(2)-1/2548-ญอบ.

ประกอบกิจการ: บรรจุก๊าซออกซิเจนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 64/13 หมู่ 4

ซอย นิคมฯ อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ถนน 

ตำบล ปลวกแดง อำเภอ ปลวกแดง

ระยอง 21140

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 09102

จำพวก: 3

แรงม้า: 32.3 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 18 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 2/03/2005

วันหมดอายุ: 31/12/2009

วันเริ่มดำเนินการ: 1/07/2005

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 2/3 หมู่ 14

ซอย  ถนน บางนา-ตราด

ตำบล บางแก้ว อำเภอ บางพลี

สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 25122

พื้นที่โรงงาน: 3648 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน):