บริษัท ลักกี้สตาร์โค๊ตติ้ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ลักกี้สตาร์โค๊ตติ้ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ลักกี้สตาร์โค๊ตติ้ง จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ลักกี้สตาร์โค๊ตติ้ง จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ราชบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.53-1/2556-นรบ.

ประกอบกิจการ: เคลือบพลาสติกบนพื้นที่ผิวกระสอบ

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่  หมู่

ซอย  ถนน 

ตำบล ดอนทราย อำเภอ โพธาราม

ราชบุรี 70120

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 05300

จำพวก: 3

แรงม้า: 963 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 41750000 บาท

ทุนหมุนเวียน: 50000000 บาท

ช่างฝีมือชาย: 2 คน

คนงานชาย: 16 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 10/09/2013

วันหมดอายุ: 31/12/2015

วันเริ่มดำเนินการ: 22/08/2013

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 155/7 หมู่ 4

ซอย – ถนน –

ตำบล เจ็ดเสมียน อำเภอ โพธาราม

ราชบุรี 70120

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 705554000944

รหัสกิจกรรม: 22210

พื้นที่โรงงาน: 9800 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 9800 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท ลักกี้สตาร์โค๊ตติ้ง จำกัด: