บริษัท ลักกี้กลาส จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ลักกี้กลาส จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ลักกี้กลาส จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ลักกี้กลาส จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ราชบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.54-1/2551-นรบ.

ประกอบกิจการ: ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องแก้วทุกชนิด

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 155/65 หมู่ 4

ซอย  ถนน เพชรเกษม

ตำบล เจ็ดเสมียน อำเภอ โพธาราม

ราชบุรี 70120

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 05400

จำพวก: 3

แรงม้า: 10262.44 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 304 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 17/03/2014

วันหมดอายุ: 

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 129/5 หมู่ 4

ซอย  ถนน 

ตำบล อ้อมน้อย อำเภอ กระทุ่มแบน

สมุทรสาคร 74130

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 105531098641

รหัสกิจกรรม: 2311

พื้นที่โรงงาน: 0 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท ลักกี้กลาส จำกัด: