บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน) – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน)

ผู้ประกอบการ: บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน)

นิคมอุตสาหกรรม: บางปะอิน

เลขทะเบียนโรงงาน: น.62-2/2538-ญบอ.

ประกอบกิจการ: เฟอร์นิเจอร์ สำหรับสำนักงานและครัวเรือน

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 681 หมู่ 2

ซอย  ถนน อุดมสรยุทธ

ตำบล คลองจิก อำเภอ บางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา 13160

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 06200

จำพวก: 3

แรงม้า: 0 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 300000000 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 536 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 2/02/2000

วันหมดอายุ: 31/12/1947

วันเริ่มดำเนินการ: 23/08/1996

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 681 หมู่ 2

ซอย  ถนน อุดมสรยุทธ

ตำบล คลองจิก อำเภอ บางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา 13160

โทรศัพท์: 0 3522 0259-63

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 24209

พื้นที่โรงงาน: 0 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน):