บริษัท รุ่งถาวร เซอร์เฟส เทคโนโลยี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท รุ่งถาวร เซอร์เฟส เทคโนโลยี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท รุ่งถาวร เซอร์เฟส เทคโนโลยี จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท รุ่งถาวร เซอร์เฟส เทคโนโลยี จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.100(5)-2/2548-นกว.

ประกอบกิจการ: ชุบเคลือบผิวด้วยโลหะและผลิตภัณฑ์พลาสติก

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 251 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ หมู่ 7

ซอย  ถนน 

ตำบล หัวสำโรง อำเภอ แปลงยาว

ฉะเชิงเทรา 24190

โทรศัพท์: 038-575104-7

 

ประเภท: 10005

จำพวก: 3

แรงม้า: 577.2 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 50 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 16/02/2005

วันหมดอายุ: 31/12/2010

วันเริ่มดำเนินการ: 25/08/2006

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 251 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ หมู่ 

ซอย  ถนน 

ตำบล หัวสำโรง อำเภอ แปลงยาว

ฉะเชิงเทรา 24190

โทรศัพท์: 038-575104-7

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 25921

พื้นที่โรงงาน: 16386 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท รุ่งถาวร เซอร์เฟส เทคโนโลยี จำกัด: