บริษัท รุ่งถาวร พลาสติก จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท รุ่งถาวร พลาสติก จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท รุ่งถาวร พลาสติก จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท รุ่งถาวร พลาสติก จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.53(1)-1/2549-ญกว.

ประกอบกิจการ: ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 231/3 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ หมู่ 7

ซอย  ถนน 

ตำบล หัวสำโรง อำเภอ แปลงยาว

ฉะเชิงเทรา 24190

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 05301

จำพวก: 3

แรงม้า: 3271.27 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 80 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 21/09/2007

วันหมดอายุ: 31/12/2011

วันเริ่มดำเนินการ: 2/10/2007

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 83 หมู่ 

ซอย  ถนน 

ตำบล บางสมัคร อำเภอ บางปะกง

ฉะเชิงเทรา 24180

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 22210

พื้นที่โรงงาน: 16386 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท รุ่งถาวร พลาสติก จำกัด: