บริษัท รุ่งถาวรพลาสติก จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท รุ่งถาวรพลาสติก จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท รุ่งถาวรพลาสติก จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท รุ่งถาวรพลาสติก จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เวลโกรว์

เลขทะเบียนโรงงาน: น.53(5)-1/2537-ญวก.

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วนพลาสติก

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 83 หมู่ 5

ซอย  ถนน บางนา-ตราด

ตำบล บางสมัคร อำเภอ บางปะกง

ฉะเชิงเทรา 24180

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 05305

จำพวก: 3

แรงม้า: 549.5 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 16000000 บาท

ค่าอาคาร: 9000000 บาท

ค่าเครื่องจักร: 1500000 บาท

ทุนหมุนเวียน: 2000000 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 100 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 43 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 16/05/1994

วันหมดอายุ: 31/12/1998

วันเริ่มดำเนินการ: 16/11/1994

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 83 หมู่ 5

ซอย  ถนน บางนา-ตราด

ตำบล บางสมัคร อำเภอ บางปะกง

ฉะเชิงเทรา 24180

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 22220

พื้นที่โรงงาน: 0 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท รุ่งถาวรพลาสติก จำกัด: