บริษัท ราชบุรีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

บริษัท ราชบุรีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี โพธาราม ราชบุรี

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ราชบุรีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ราชบุรีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ราชบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.54-1/2556-นรบ.

ประกอบกิจการ: ผลิตและจำหน่ายขวดและผลิตภัณฑ์จากแก้วทุกชนิด

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่  หมู่ –

ซอย – ถนน 

ตำบล ดอนทราย อำเภอ โพธาราม

ราชบุรี 70120

โทรศัพท์: –

 

ประเภท: 05400

จำพวก: 3

แรงม้า: 0 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 26/05/2013

วันหมดอายุ: 31/12/2015

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 170/87อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์1ชั้น32 หมู่ –

ซอย – ถนน รัชดาภิเษกตัดใหม่

ตำบล คลองเตย อำเภอ คลองเตย

กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์: 026486100

ทะเบียนนิติฯ: 105555156897

รหัสกิจกรรม: 2311

พื้นที่โรงงาน: 226310 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 226310 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท ราชบุรีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด: