บริษัท รัตนนครเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

บริษัท รัตนนครเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร นครหลวง พระนครศรีอยุธยา

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท รัตนนครเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท รัตนนครเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: สหรัตนนคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.64(13)-1/2541-ญสร.

ประกอบกิจการ: เครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับงานอุตสาหกรรม

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 103/4 หมู่ 4

ซอย  ถนน ชลประทาน

ตำบล บางพระครู อำเภอ นครหลวง

พระนครศรีอยุธยา 13260

โทรศัพท์: 0 3535 9831-2

 

ประเภท: 06413

จำพวก: 3

แรงม้า: 235.25 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 29342000 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 75 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 16/06/2003

วันหมดอายุ: 31/12/1950

วันเริ่มดำเนินการ: 16/05/2003

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 103/4 หมู่ 

ซอย  ถนน ชลประทาน

ตำบล บางพระครู อำเภอ นครหลวง

พระนครศรีอยุธยา 13260

โทรศัพท์: 0 3535 9831-2

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 28221

พื้นที่โรงงาน:  ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท รัตนนครเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด: