บริษัท ยู.ครีเอชั่น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท ยู.ครีเอชั่น จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ยู.ครีเอชั่น จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ยู.ครีเอชั่น จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อัญธานี (เจโมโพลิส)

เลขทะเบียนโรงงาน: น.84(1)-6/2557-ญอธ.

ประกอบกิจการ: ผลิตเครื่องประดับอัญมณีทุกชนิด

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 64/27 หมู่ 

ซอย สุขาภิบาล2ซอย31 ถนน สุขาภิบาล2

ตำบล ดอกไม้ อำเภอ ประเวศ

กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 08401

จำพวก: 3

แรงม้า: 0 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 1/12/2014

วันหมดอายุ: 31/08/2015

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 11 หมู่ –

ซอย สุขาภิบาล2ซอย4 ถนน –

ตำบล ประเวศ อำเภอ ประเวศ

กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์: –

ทะเบียนนิติฯ: 105556080851

รหัสกิจกรรม: 32120

พื้นที่โรงงาน: 124 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 124 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท ยู.ครีเอชั่น จำกัด: