บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางชัน

เลขทะเบียนโรงงาน: น.22(2)-1/2517-ญนช.

ประกอบกิจการ: ผลิตสายและแถบยางยืด,ผลิตรองเท้า ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของรองเท้าทำจากพลาสติก

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ ง.1 หมู่ 13

ซอย – ถนน เสรีไทย

ตำบล มีนบุรี อำเภอ มีนบุรี

กรุงเทพมหานคร 10510

โทรศัพท์: 517-0105-8

 

ประเภท: 02202

จำพวก: 3

แรงม้า: 6539.65 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 800000 บาท

ค่าอาคาร: 9500000 บาท

ค่าเครื่องจักร: 31813000 บาท

ทุนหมุนเวียน: 10000000 บาท

ช่างฝีมือชาย: 45 คน

คนงานชาย: 304 คน

ช่างฝีมือหญิง: 2 คน

คนงานหญิง: 32 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 2 คน

วันที่ใบอนุญาต: 21/02/1974

วันหมดอายุ: 31/12/1999

วันเริ่มดำเนินการ: 4/11/1974

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ ง.1 หมู่ 

ซอย – ถนน เสรีไทย

ตำบล มีนบุรี อำเภอ มีนบุรี

กรุงเทพมหานคร 10510

โทรศัพท์: 517-0105-8

ทะเบียนนิติฯ: 1122/2516

รหัสกิจกรรม: 13111

พื้นที่โรงงาน: 25088 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 12790 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด: