บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางชัน

เลขทะเบียนโรงงาน: น.52(4)-1/2535

ประกอบกิจการ: ผลิตแผ่นหรือแถบกาว เทปใส และเทปกระดาษไม่ใช้น้ำ

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ ง.12 หมู่ 13

ซอย นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ถนน เสรีไทย

ตำบล มีนบุรี อำเภอ มีนบุรี

กรุงเทพมหานคร 10510

โทรศัพท์: 0 2517 0100-3

 

ประเภท: 05204

จำพวก: 3

แรงม้า: 6073.57 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 10 คน

คนงานชาย: 80 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 139 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 26 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 11/01/1995

วันหมดอายุ: 31/12/1999

วันเริ่มดำเนินการ: 12/07/1974

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ ง.12 หมู่ 13

ซอย นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ถนน เสรีไทย

ตำบล มีนบุรี อำเภอ มีนบุรี

กรุงเทพมหานคร 10510

โทรศัพท์: 0 2517 0100-3

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 22199

พื้นที่โรงงาน: 0 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จำกัด: