บริษัท ยูเนี่ยนโชจิรุชิ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท ยูเนี่ยนโชจิรุชิ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ยูเนี่ยนโชจิรุชิ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ยูเนี่ยนโชจิรุชิ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางชัน

เลขทะเบียนโรงงาน: น.53(4)-1/2536-ญนช.

ประกอบกิจการ: ผลิตกระติกน้ำร้อน – น้ำเย็น

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ ง 11 หมู่ 

ซอย นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ถนน บึงกุ่ม

ตำบล มีนบุรี อำเภอ มีนบุรี

กรุงเทพมหานคร 10510

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 05304

จำพวก: 3

แรงม้า: 1681 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 228 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 152 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 25/11/1997

วันหมดอายุ: 

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ ง 11 หมู่ 

ซอย นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ถนน บึงกุ่ม

ตำบล มีนบุรี อำเภอ มีนบุรี

กรุงเทพมหานคร 10510

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 22220

พื้นที่โรงงาน: 0 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท ยูเนี่ยนโชจิรุชิ จำกัด: