บริษัท ยูเนียนคาร์ตอน อินดัสทรีย์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท ยูเนียนคาร์ตอน อินดัสทรีย์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ยูเนียนคาร์ตอน อินดัสทรีย์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ยูเนียนคาร์ตอน อินดัสทรีย์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เวลโกรว์

เลขทะเบียนโรงงาน: น.39-1/2536-ญวก.

ประกอบกิจการ: แผ่นกระดาษลูกฟูกและกล่องกระดาษลูกฟูก

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 86 หมู่ 5

ซอย  ถนน 

ตำบล บางสมัคร อำเภอ บางปะกง

ฉะเชิงเทรา 24180

โทรศัพท์: 0 3857 0163-8

 

ประเภท: 03900

จำพวก: 3

แรงม้า: 2644 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 176072000 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 220 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 7/01/2003

วันหมดอายุ: 31/12/1948

วันเริ่มดำเนินการ: 30/12/1997

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 86 หมู่ 

ซอย  ถนน 

ตำบล บางสมัคร อำเภอ บางปะกง

ฉะเชิงเทรา 24180

โทรศัพท์: 0 3857 0163-8

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 17020

พื้นที่โรงงาน:  ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท ยูเนียนคาร์ตอน อินดัสทรีย์ จำกัด: