บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชชลบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.91(1)-1/2556-ญหช.

ประกอบกิจการ: บรรจุ,ให้บริการขนส่งและคลังสินค้า(ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนอุปกรณ์,ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วนอุปกรณ์,ชิ้นส่วนอะไหล่ยนต์,แม่พิมพ์,ผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ทำจากโลหะพลาสติกยางไม้,เม็ดพลาสติก,แม่สีพลาสติก,ไม้แปรรูป,เฟอร์นิเจอร์และชิ้น

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 331/8 หมู่ 6

ซอย  ถนน ทางหลวง331กิโลเมตร91-92

ตำบล บ่อวิน อำเภอ ศรีราชา

ชลบุรี 20230

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 9101

จำพวก: 3

แรงม้า: 0 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 11/03/2015

วันหมดอายุ: 31/12/2017

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 163 หมู่ –

ซอย – ถนน สุรวงศ์

ตำบล สุริยวงศ์ อำเภอ บางรัก

กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์: 22068000

ทะเบียนนิติฯ: 105512002448

รหัสกิจกรรม: 25941

พื้นที่โรงงาน: 60040 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 60040 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด: