บริษัท ยูนิเวอร์แซล ไรซ์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท ยูนิเวอร์แซล ไรซ์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ยูนิเวอร์แซล ไรซ์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ยูนิเวอร์แซล ไรซ์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: สมุทรสาคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.9(1)-1/2543-ญสส.

ประกอบกิจการ: ขัดข้าวขาว แต่งผิวข้าว คัดคุณภาพข้าว และบรรจุข้าวใส่ถุง

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 39/228 หมู่ 2

ซอย  ถนน พระราม 2

ตำบล บางกระเจ้า อำเภอ เมืองสมุทรสาคร

สมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 00901

จำพวก: 3

แรงม้า: 657 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 53 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 3/03/2003

วันหมดอายุ: 31/12/2009

วันเริ่มดำเนินการ: 1/02/2005

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 39/95 หมู่ 

ซอย  ถนน พระราม 2

ตำบล บางกระเจ้า อำเภอ เมืองสมุทรสาคร

สมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 10611

พื้นที่โรงงาน: 7104 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท ยูนิเวอร์แซล ไรซ์ จำกัด: