บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้ง จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้ง จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เกตเวย์ซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.13(1)-1/2536-ญกว.

ประกอบกิจการ: ผลิตอาหารกึ่งสำเร็จรูป (ซุปคนอร์ชนิดต่าง ๆ, เยลลี่, ผงฟู) ผลิตข้าวอบแห้ง, ผลิตน้ำซอส, ซอสหอยนางรม, ซอสผัด, ซอสพริก, ซอสมะเขือเทศ, น้ำยำ SEASONING SAUCE, COCKTAIL SAUCE, BARBECUE SAUCE SEASONING และเครื่องแกง

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 181 นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ หมู่ 7

ซอย  ถนน 

ตำบล หัวสำโรง อำเภอ แปลงยาว

ฉะเชิงเทรา 24190

โทรศัพท์: 038-575022-5

 

ประเภท: 01301

จำพวก: 3

แรงม้า: 2938.7 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 7/12/2005

วันหมดอายุ: 

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 18 หมู่ 

ซอย ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 1 ถนน รัชดาภิเษก

ตำบล จตุจักร อำเภอ จตุจักร

กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 10619

พื้นที่โรงงาน: 40028 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้ง จำกัด: