บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ลาดกระบัง

เลขทะเบียนโรงงาน: น.47(1)-1/2525-ญนล.

ประกอบกิจการ: ผลิตแชมพู น้ำยาล้างภาชนะ น้ำยาปรับผ้านุ่น

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 63 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง หมู่ 4

ซอย  ถนน ฉลองกรุง

ตำบล ลำปลาทิว อำเภอ ลาดกระบัง

กรุงเทพมหานคร 10520

โทรศัพท์: 3269069

 

ประเภท: 04701

จำพวก: 3

แรงม้า: 9.06 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 6200000 บาท

ค่าเครื่องจักร: 13444000 บาท

ทุนหมุนเวียน: 1221095000 บาท

ช่างฝีมือชาย: 70 คน

คนงานชาย: 10 คน

ช่างฝีมือหญิง: 80 คน

คนงานหญิง: 40 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 6/09/1990

วันหมดอายุ: 31/12/1992

วันเริ่มดำเนินการ: 27/12/1988

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 18 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า อาคาร 1 หมู่ 

ซอย  ถนน รัชดาภิเษก

ตำบล ลาดยาว อำเภอ จตุจักร

กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์: 3269069

ทะเบียนนิติฯ: 234

รหัสกิจกรรม: 20231

พื้นที่โรงงาน: 870 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 690 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด: