บริษัท ยูทีไอ เวิลด์วายด์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท ยูทีไอ เวิลด์วายด์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ปลวกแดง ระยอง

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ยูทีไอ เวิลด์วายด์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ยูทีไอ เวิลด์วายด์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

เลขทะเบียนโรงงาน: น.91(1)-1/2556-นหบ.

ประกอบกิจการ: รับบรรจุจัดเก็บและขนส่งสินค้าประเภทชิ้นส่วนรถยนต์

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 112 หมู่ 4

ซอย  ถนน 

ตำบล ปลวกแดง อำเภอ ปลวกแดง

ระยอง 21140

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 09101

จำพวก: 3

แรงม้า: 0 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 1/10/2013

วันหมดอายุ: 31/12/2018

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 388 หมู่ 

ซอย  ถนน สุขุมวิท

ตำบล คลองเตย อำเภอ คลองเตย

กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 105537049677

รหัสกิจกรรม: 25941

พื้นที่โรงงาน: 3120 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 3120 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท ยูทีไอ เวิลด์วายด์ จำกัด: