บริษัท ยามาโตะ อีสเทิร์น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท ยามาโตะ อีสเทิร์น จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ยามาโตะ อีสเทิร์น จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ยามาโตะ อีสเทิร์น จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

เลขทะเบียนโรงงาน: น.41(2)-1/2553-นปฉ.

ประกอบกิจการ: ซ่อมสร้างแม่พิม์และอุปกรณ์เกี่ยวกับแม่พิมพ์ กลึงโลหะ รับจ้างปั้มโลหะ กรดาา พลาสติก และวัสดุที่เกี่ยวกับการปั้มทุกชนิด

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 150/61 หมู่ 9

ซอย  ถนน 

ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา

ชลบุรี 20110

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 04102

จำพวก: 3

แรงม้า: 1196 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 170 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 16/08/2012

วันหมดอายุ: 

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 150/61 หมู่ 9

ซอย  ถนน 

ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา

ชลบุรี 20110

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 28230

พื้นที่โรงงาน: 0 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท ยามาโตะ อีสเทิร์น จำกัด: