บริษัท ยังซิน เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท ยังซิน เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ยังซิน เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ยังซิน เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

เลขทะเบียนโรงงาน: น.64(6)-1/2556-นอบ.

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วนโลหะประเภทน๊อตและสกรู(Bolt,NutและScrew)

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่  หมู่

ซอย  ถนน 

ตำบล ปลวกแดง อำเภอ ปลวกแดง

ระยอง 21140

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 06406

จำพวก: 3

แรงม้า: 0 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 18/11/2013

วันหมดอายุ: 31/12/2017

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 148/25 หมู่ 5

ซอย  ถนน 

ตำบล สุรศักดิ์ อำเภอ ศรีราชา

ชลบุรี 20110

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 205555034642

รหัสกิจกรรม: 25952

พื้นที่โรงงาน: 37303 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 37303 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท ยังซิน เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด: