บริษัท มุโรโอคะ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง

บริษัท มุโรโอคะ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ศรีราชา ชลบุรี

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท มุโรโอคะ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท มุโรโอคะ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ปิ่นทอง

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(2)-1/2558-ญปท.

ประกอบกิจการ: ผลิตและประกอบท่อแอร์สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่  หมู่

ซอย  ถนน สายหนองค้อ-แหลมฉบัง

ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา

ชลบุรี 20230

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 07702

จำพวก: 3

แรงม้า: 0 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 20/01/2015

วันหมดอายุ: 30/09/2017

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 789/70 หมู่ 1

ซอย – ถนน –

ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา

ชลบุรี 20110

โทรศัพท์: –

ทะเบียนนิติฯ: 205557028895

รหัสกิจกรรม: 29309

พื้นที่โรงงาน: 850 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 850 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท มุโรโอคะ (ประเทศไทย) จำกัด: