บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน คันนายาว กรุงเทพมหานคร

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางชัน

เลขทะเบียนโรงงาน: น.71-4/2549-ญนช.

ประกอบกิจการ: ผลิตมอเตอร์ไฟฟ้า อะไหล่เครื่องไฟฟ้า เครื่องวัดปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า คาปาซิเตอร์ และประกอบปั๊มน้ำ

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 111 นิคมอุตสาหกรรมบางชัน หมู่ 

ซอย เสรีไทย 54 ถนน 

ตำบล คันนายาว อำเภอ คันนายาว

กรุงเทพมหานคร 10230

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 07100

จำพวก: 3

แรงม้า: 172.5 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 25/06/2007

วันหมดอายุ: 

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 111 หมู่ 

ซอย เสรีไทย 54 ถนน 

ตำบล คันนายาว อำเภอ คันนายาว

กรุงเทพมหานคร 10230

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 27101

พื้นที่โรงงาน: 9382 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็คทริค ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด: