บริษัท มิก เด็นชิโคเงียว (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท มิก เด็นชิโคเงียว (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท มิก เด็นชิโคเงียว (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท มิก เด็นชิโคเงียว (ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: หนองแค

เลขทะเบียนโรงงาน: น.72-9/2555-ญนค.

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และแม่พิมพ์

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่  หมู่

ซอย  ถนน พหลโยธิน

ตำบล โคกแย้ อำเภอ หนองแค

สระบุรี 18140

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 07200

จำพวก: 3

แรงม้า: 0 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 4/10/2012

วันหมดอายุ: 31/12/2016

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 55/23 หมู่ 13

ซอย – ถนน พหลโยธิน

ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง

ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 105532037085

รหัสกิจกรรม: 26402

พื้นที่โรงงาน: 20065 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 20065 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท มิก เด็นชิโคเงียว (ไทยแลนด์) จำกัด: