บริษัท มาสโลหะกิจ (ประเทศไทย) จำกัด – ภาคใต้

บริษัท มาสโลหะกิจ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในภาคใต้ หาดใหญ่ สงขลา

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท มาสโลหะกิจ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท มาสโลหะกิจ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ภาคใต้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.63(2)-2/2554-นนต.

ประกอบกิจการ: ผลิตและขึ้นรูปเหล็กรีดเย็น เหล็กตัวซี แป เหล็กสำเร็จรูป หลังคาเหล็กแผ่น

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 55 หมู่ 4

ซอย  ถนน 

ตำบล ฉลุง อำเภอ หาดใหญ่

สงขลา 90110

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 06302

จำพวก: 3

แรงม้า: 129.63 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 1/02/2011

วันหมดอายุ: 

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 35 หมู่ 

ซอย  ถนน 

ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่

สงขลา 90110

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 25111

พื้นที่โรงงาน: 0 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท มาสโลหะกิจ (ประเทศไทย) จำกัด: