บริษัท มาบูชิ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท มาบูชิ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท มาบูชิ (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท มาบูชิ (ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะนคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.64(1)-2/2546-ญอน.

ประกอบกิจการ: ลังเหล็กสำหรับบรรจุสินค้า (Steel Case)

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 700/139 หมู่ 1

ซอย  ถนน 

ตำบล บ้านเก่า อำเภอ พานทอง

ชลบุรี 20160

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 06401

จำพวก: 3

แรงม้า: 179.83 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 15/10/2003

วันหมดอายุ: 31/12/1950

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 700/193 หมู่ 1

ซอย  ถนน 

ตำบล บ้านเก่า อำเภอ พานทอง

ชลบุรี 20160

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 25122

พื้นที่โรงงาน: 0 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท มาบูชิ (ไทยแลนด์) จำกัด: