บริษัท มัลค่า-อามิท เทรดดิ้ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท มัลค่า-อามิท เทรดดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท มัลค่า-อามิท เทรดดิ้ง จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท มัลค่า-อามิท เทรดดิ้ง จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อัญธานี (เจโมโพลิส)

เลขทะเบียนโรงงาน: น.84(1)-2/2557-ญอธ.

ประกอบกิจการ: ผลิตซ่อมแซมและคัดแยกชิ้นส่วนเครื่องประดับซื้อมาขายไปเครื่องประดับอัญมณีทุกชนิดเป็นตัวแทนนำเข้าส่งออกรับฝากสินค้าในพื้นที่ห้องนิรภัยร่วมแสดงหรือจำหน่ายในงานแสดงสินค้างานนิทรรศการหรือพิธีการต่างๆและนำไปตรวจสอบคุณภาพยังห้องปฏิบัติการของสินค้าดังกล่าว

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 64/34 หมู่ 

ซอย สุขาภิบาล2ซอย31 ถนน สุขาภิบาล2

ตำบล ดอกไม้ อำเภอ ประเวศ

กรุงเทพมหานคร 10260

โทรศัพท์: –

 

ประเภท: 08401

จำพวก: 3

แรงม้า: 1 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 40000 บาท

ทุนหมุนเวียน: 500000 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 1 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 17/06/2015

วันหมดอายุ: 30/06/2016

วันเริ่มดำเนินการ: 12/12/2014

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 919/6อาคารจิวเวลรี่เทรดเซ็นเตอร์ชั้นที่5 หมู่ –

ซอย – ถนน สีลม

ตำบล สีลม อำเภอ บางรัก

กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์: 02-2674400

ทะเบียนนิติฯ: 105555160622

รหัสกิจกรรม: 32120

พื้นที่โรงงาน: 430 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 430 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท มัลค่า-อามิท เทรดดิ้ง จำกัด: