บริษัท ฟูจิ ทัสโก้ คอปเปอร์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท ฟูจิ ทัสโก้ คอปเปอร์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ฟูจิ ทัสโก้ คอปเปอร์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ฟูจิ ทัสโก้ คอปเปอร์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางปู

เลขทะเบียนโรงงาน: น.64(12)-1/2552-นนป.

ประกอบกิจการ: ผลิตและจำหน่ายลวดทองแดง

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 1888 หมู่ 4

ซอย 9A ถนน พัฒนา 1

ตำบล แพรกษา อำเภอ เมืองสมุทรปราการ

สมุทรปราการ 10280

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 06412

จำพวก: 3

แรงม้า: 1313.47 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 17 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 10/04/2013

วันหมดอายุ: 

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 1888 หมู่ 4

ซอย 9A ถนน พัฒนา 1

ตำบล แพรกษา อำเภอ เมืองสมุทรปราการ

สมุทรปราการ 10280

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 115552003963

รหัสกิจกรรม: 25999

พื้นที่โรงงาน: 0 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท ฟูจิ ทัสโก้ คอปเปอร์ จำกัด: