บริษัท ฟินิกส์ โกลบอล อินดัสตรี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท ฟินิกส์ โกลบอล อินดัสตรี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ฟินิกส์ โกลบอล อินดัสตรี จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ฟินิกส์ โกลบอล อินดัสตรี จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชชลบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.51-1/2557-ญหช.

ประกอบกิจการ: ผลิตยางนิรภัยซื้อมาขายไปยางรถยนต์,อุปกรณ์การป้องกันภัยส่วนบุคคล

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 15008 หมู่ 8

ซอย  ถนน ทางหลวง331กิโลเมตร91-92

ตำบล บ่อวิน อำเภอ ศรีราชา

ชลบุรี 20230

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 5100

จำพวก: 3

แรงม้า: 0 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 21000000 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 13 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 2 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 12/01/2015

วันหมดอายุ: 31/12/2018

วันเริ่มดำเนินการ: 27/01/2015

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 825 หมู่ –

ซอย – ถนน บางนา-ตราด

ตำบล บางนา อำเภอ บางนา

กรุงเทพมหานคร 10260

โทรศัพท์: 02-3614522-23

ทะเบียนนิติฯ: 105555170903

รหัสกิจกรรม: 22112

พื้นที่โรงงาน: 7016 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 7016 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท ฟินิกส์ โกลบอล อินดัสตรี จำกัด: