บริษัท พูลธนา พาร์ท แอนด์ โมลด์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท พูลธนา พาร์ท แอนด์ โมลด์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท พูลธนา พาร์ท แอนด์ โมลด์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท พูลธนา พาร์ท แอนด์ โมลด์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เวลโกรว์

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(2)-5/2547-นวก.

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ และจักรยานยนต์

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 111/2 หมู่ 9

ซอย  ถนน 

ตำบล บางวัว อำเภอ บางปะกง

ฉะเชิงเทรา 24180

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 07702

จำพวก: 3

แรงม้า: 472.08 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 19/05/2009

วันหมดอายุ: 

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 111/2 หมู่ 9

ซอย  ถนน 

ตำบล บางวัว อำเภอ บางปะกง

ฉะเชิงเทรา 24180

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 29309

พื้นที่โรงงาน: 0 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท พูลธนา พาร์ท แอนด์ โมลด์ จำกัด: