บริษัท พี.แมกซ์โกลด์ เทรดดิ้ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

บริษัท พี.แมกซ์โกลด์ เทรดดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท พี.แมกซ์โกลด์ เทรดดิ้ง จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท พี.แมกซ์โกลด์ เทรดดิ้ง จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ลาดกระบัง

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(2)-1/2558-นนล.

ประกอบกิจการ: ซื้อมาขายไปรถยนต์ซ่อมแซมและปรับปรุงสภาพยานยนต์รถยนต์ที่ใช้ในการโดยสารการบรรทุกการก่อสร้างและการเกษตรรวมถึงชิ้นส่วนอะไหล่ของผลิตภัณฑ์ต่างๆซื้อมาขายไปชิ้นส่วนอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเช่นกระเป๋าหมวกอุปกรณ์กีฬารถยนต์ใหม่อะไหล่ชิ้นส่วนอุปกรณ์ทุกชนิดโลหะทองแ

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 188 หมู่ 

ซอย ฉลองกรุง31 ถนน 

ตำบล ลำปลาทิว อำเภอ ลาดกระบัง

กรุงเทพมหานคร 10520

โทรศัพท์: 027396750-3

 

ประเภท: 07702

จำพวก: 3

แรงม้า: 5 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 1000000 บาท

ช่างฝีมือชาย: 2 คน

คนงานชาย: 5 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 1 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 22/05/2015

วันหมดอายุ: 30/04/2017

วันเริ่มดำเนินการ: 22/05/2015

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 188 หมู่ 

ซอย ฉลองกรุง31 ถนน 

ตำบล ลำปลาทิว อำเภอ ลาดกระบัง

กรุงเทพมหานคร 10520

โทรศัพท์: 027396750-3

ทะเบียนนิติฯ: 105558081057

รหัสกิจกรรม: 29309

พื้นที่โรงงาน: 4132 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 4132 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท พี.แมกซ์โกลด์ เทรดดิ้ง จำกัด: