บริษัท พาเลซส์ จิวเวลเลอรี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท พาเลซส์ จิวเวลเลอรี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท พาเลซส์ จิวเวลเลอรี จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท พาเลซส์ จิวเวลเลอรี จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อัญธานี (เจโมโพลิส)

เลขทะเบียนโรงงาน: น.84(1)-1/2556-ญอธ.

ประกอบกิจการ: ผลิตเครื่องประดับอัญมณีทุกชนิด

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 64/29 หมู่ 

ซอย สุขาภิบาล2ซอย31 ถนน สุขาภิบาล2

ตำบล ดอกไม้ อำเภอ ประเวศ

กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์: 02-7270911

 

ประเภท: 08401

จำพวก: 3

แรงม้า: 0 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 3/04/2013

วันหมดอายุ: 31/01/2016

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 64/29 หมู่ 

ซอย สุขาภิบาล2ซอย31 ถนน 

ตำบล ดอกไม้ อำเภอ ประเวศ

กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 105556001960

รหัสกิจกรรม: 32120

พื้นที่โรงงาน: 367 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 367 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท พาเลซส์ จิวเวลเลอรี จำกัด: