บริษัท พาเร็กซ์กรุ๊ป จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท พาเร็กซ์กรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท พาเร็กซ์กรุ๊ป จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท พาเร็กซ์กรุ๊ป จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: หนองแค

เลขทะเบียนโรงงาน: น.57(3)-1/2549-นนค.

ประกอบกิจการ: ผลิต Specialty Mortars, Liquid Water Proojing and Admixture

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 24 หมู่ 4

ซอย  ถนน พหลโยธิน กม.91-92

ตำบล โคกแย้ อำเภอ หนองแค

สระบุรี 18230

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 05703

จำพวก: 3

แรงม้า: 0 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 22/01/2008

วันหมดอายุ: 

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 183 อาคารรีเจ้นท์เฮ้าส์ หมู่ 

ซอย  ถนน ราชดำดริ

ตำบล ลุมพินี อำเภอ ปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 23952

พื้นที่โรงงาน: 0 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท พาเร็กซ์กรุ๊ป จำกัด: