บริษัท พร วง กิจ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท พร วง กิจ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท พร วง กิจ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท พร วง กิจ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อัญธานี (เจโมโพลิส)

เลขทะเบียนโรงงาน: น.84(1)-4/2557-ญอธ.

ประกอบกิจการ: ผลิตและซ่อมแซมเครื่องประดับอัญมณีทุกชนิด

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 64/25 หมู่ 

ซอย สุขาภิบาล2ซอย31 ถนน สุขาภิบาล2

ตำบล ดอกไม้ อำเภอ ประเวศ

กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์: 02-7270972

 

ประเภท: 08401

จำพวก: 3

แรงม้า: 0 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 16/07/2014

วันหมดอายุ: 30/06/2017

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 562/36 หมู่ 

ซอย ศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์1 ถนน แฮปปี้แลนด์

ตำบล ดอกไม้ อำเภอ ประเวศ

กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์: 081-910-5775

ทะเบียนนิติฯ: 225544000156

รหัสกิจกรรม: 32120

พื้นที่โรงงาน: 200 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 200 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท พร วง กิจ จำกัด: