บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ บางปะกง ฉะเชิงเทรา

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เวลโกรว์

เลขทะเบียนโรงงาน: น.91(1)-3/2544-ญวก.

ประกอบกิจการ: บรรจุและแบ่งบรรจุสินค้าอุปโภค

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 82 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ หมู่ 2

ซอย  ถนน 

ตำบล พิมพา อำเภอ บางปะกง

ฉะเชิงเทรา 24180

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 09101

จำพวก: 3

แรงม้า: 151.85 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 254 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 26/12/2000

วันหมดอายุ: 31/12/2010

วันเริ่มดำเนินการ: 23/01/2006

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 622 หมู่ 

ซอย ชั้น 20-22 อาคารเอ็มโพเรียมทาวเวอร์ ถนน สุขุมวิท

ตำบล คลองตัน อำเภอ คลองเตย

กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 25941

พื้นที่โรงงาน: 96708 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด: