บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) ศรีราชา ชลบุรี

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ปิ่นทอง (แหลมฉบัง)

เลขทะเบียนโรงงาน: น.53(4)-2/2552-นปฉ.

ประกอบกิจการ: ผลิตพลาสติกและชิ้นส่วนยานยนต์ที่ทำจากพลาสติกและบรรจุภัณฑ์

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 150/53 นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง หมู่ 9

ซอย  ถนน 

ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา

ชลบุรี 20110

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 05304

จำพวก: 3

แรงม้า: 334.3 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 181 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 22/12/2009

วันหมดอายุ: 31/12/2014

วันเริ่มดำเนินการ: 4/03/2010

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 19, 21 หมู่ 

ซอย เอกชัย 63 ถนน เอกชัย

ตำบล บางบอน อำเภอ บางบอน

กรุงเทพมหานคร 10150

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 22220

พื้นที่โรงงาน: 3871 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด: