บริษัท บ่อวิน คลีน เอนเนอจี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี

บริษัท บ่อวิน คลีน เอนเนอจี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี ศรีราชา ชลบุรี

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท บ่อวิน คลีน เอนเนอจี จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท บ่อวิน คลีน เอนเนอจี จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชชลบุรี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.88-1/2555-ญหช.

ประกอบกิจการ: ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและไอน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม(โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติผลิตกระแสไฟฟ้าGROSSPOWERขนาด142เมกะวัตต์และไอน้ำ30ตัน/ชั่วโมง)

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 331/8 หมู่ 6

ซอย  ถนน ทางหลวง331กิโลเมตร91-92

ตำบล บ่อวิน อำเภอ ศรีราชา

ชลบุรี 20230

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 8800

จำพวก: 3

แรงม้า: 0 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 11/09/2012

วันหมดอายุ: 31/12/2016

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 88 หมู่ –

ซอย – ถนน กรุงเทพกรีฑา

ตำบล หัวหมาก อำเภอ บางกะปิ

กรุงเทพมหานคร 10240

โทรศัพท์: 27103400

ทะเบียนนิติฯ: 107536000676

รหัสกิจกรรม: 35101

พื้นที่โรงงาน: 52040 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 52040 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท บ่อวิน คลีน เอนเนอจี จำกัด: