บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ปลวกแดง ระยอง

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

เลขทะเบียนโรงงาน: น.42(1)-10/2541-ญอบ.

ประกอบกิจการ: SODIUM POLYACRYLATE

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 111/3 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด หมู่ 4

ซอย  ถนน 

ตำบล ปลวกแดง อำเภอ ปลวกแดง

ระยอง 21140

โทรศัพท์: 038-955100

 

ประเภท: 04201

จำพวก: 3

แรงม้า: 5991.79 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 200000000 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 45 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 25 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 29/02/2004

วันหมดอายุ: 31/12/2002

วันเริ่มดำเนินการ: 11/11/1998

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 622 ห้อง 1-6 อาคารเอ็มโพเรียมทาวเวอร์ หมู่ 

ซอย  ถนน 

ตำบล คลองตัน อำเภอ คลองเตย

กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์: 0 2664 9222

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 20210

พื้นที่โรงงาน: 0 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จำกัด: