บริษัท บีเอสที สเปเชียลตี้ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท บีเอสที สเปเชียลตี้ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท บีเอสที สเปเชียลตี้ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท บีเอสที สเปเชียลตี้ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.42(1)-1/2554-นอต.

ประกอบกิจการ: ผลิตน้ำยาสังเคราะห์

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 7/370 หมู่ 6

ซอย  ถนน 

ตำบล มาบยางพร อำเภอ ปลวกแดง

ระยอง 21140

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 04201

จำพวก: 3

แรงม้า: 5689.34 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 10/05/2011

วันหมดอายุ: 

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 175 อาคารสารซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 22 หมู่ 

ซอย  ถนน สาทรใต้

ตำบล ทุ่งมหาเมฆ อำเภอ สาทร

กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 20210

พื้นที่โรงงาน: 0 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท บีเอสที สเปเชียลตี้ จำกัด: