บริษัท บีพี คาสตรอล (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท บีพี คาสตรอล (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท บีพี คาสตรอล (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท บีพี คาสตรอล (ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: สมุทรสาคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.50(4)-1/2540-ญนส.

ประกอบกิจการ: ผสมและบรรจุน้ำมันหล่อลื่นและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมต่าง ๆ

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 39/77-78 หมู่ 2

ซอย  ถนน พระราม 2

ตำบล บางกระเจ้า อำเภอ เมืองสมุทรสาคร

สมุทรสาคร 74000

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 05004

จำพวก: 3

แรงม้า: 2278 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 3227395000 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 167 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 5/11/2001

วันหมดอายุ: 31/12/1948

วันเริ่มดำเนินการ: 11/11/1997

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 183 ชั้น 23 อาาคารรัจนาการ หมู่ 

ซอย  ถนน พระราม 2

ตำบล ยานนาวา อำเภอ สาทร

กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์: 0 3449 0300

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 19209

พื้นที่โรงงาน:  ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท บีพี คาสตรอล (ไทยแลนด์) จำกัด: