บริษัท บิทแมกซ์ อินเตอร์คอร์ป จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท บิทแมกซ์ อินเตอร์คอร์ป จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท บิทแมกซ์ อินเตอร์คอร์ป จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท บิทแมกซ์ อินเตอร์คอร์ป จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางปะอิน

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(1)-1/2545-ญบอ.

ประกอบกิจการ: 1.ซ่อมแซม ปรับปรุงสภาพชิ้นส่วนอุปกรณ์ของรถยนต์ รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือ เครื่องจักรกลที่ใช้ในการอุตสาหกรรม การก่อสร้างและการเกษตร รวมถึง ชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่าง ๆ และการซื้อมาขายไปของชิ้นส่วนอ

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 609 หมู่ 2

ซอย  ถนน อุดมสรยุทธ

ตำบล คลองจิก อำเภอ บางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา 13160

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 07701

จำพวก: 3

แรงม้า: 54.77 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 53983000 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 24 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 8/07/2002

วันหมดอายุ: 31/12/1949

วันเริ่มดำเนินการ: 9/01/2003

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 609 หมู่ 2

ซอย  ถนน อุดมสรยุทธ

ตำบล คลองจิก อำเภอ บางปะอิน

พระนครศรีอยุธยา 13160

โทรศัพท์: 0 3522 1457

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 29101

พื้นที่โรงงาน: 0 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท บิทแมกซ์ อินเตอร์คอร์ป จำกัด: