บริษัท บลูสกาย อีเล็คทริค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท บลูสกาย อีเล็คทริค จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท บลูสกาย อีเล็คทริค จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท บลูสกาย อีเล็คทริค จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางชัน

เลขทะเบียนโรงงาน: น.72-3/2549-นนช.

ประกอบกิจการ: ผลิตซ่อมแซมดัดแปลงพัดลมหม้อหุงข้าวไฟฟ้าเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องปรับอากาศเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆลำโพงและชิ้นส่วนลำโพง

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 6/1 หมู่ 14

ซอย นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ถนน เสรีไทย

ตำบล มีนบุรี อำเภอ มีนบุรี

กรุงเทพมหานคร 10510

โทรศัพท์: 0275174076

 

ประเภท: 07200

จำพวก: 3

แรงม้า: 433.47 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 30000000 บาท

ทุนหมุนเวียน: 5000000 บาท

ช่างฝีมือชาย: 5 คน

คนงานชาย: 22 คน

ช่างฝีมือหญิง: 2 คน

คนงานหญิง: 65 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 24/03/2006

วันหมดอายุ: 31/03/2012

วันเริ่มดำเนินการ: 20/11/2008

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 6/1 หมู่ 14

ซอย นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ถนน เสรีไทย

ตำบล มีนบุรี อำเภอ มีนบุรี

กรุงเทพมหานคร 10510

โทรศัพท์: 025174075-7

ทะเบียนนิติฯ: 105547010064

รหัสกิจกรรม: 26402

พื้นที่โรงงาน: 5360 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 5360 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท บลูสกาย อีเล็คทริค จำกัด: