บริษัท นิสชินโบ เมคาโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท นิสชินโบ เมคาโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท นิสชินโบ เมคาโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท นิสชินโบ เมคาโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางพลี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.53(1)-3/2532-นนบ.

ประกอบกิจการ: พัดลมและชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศทำจากพลาสติก

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 419 หมู่ 17

ซอย  ถนน บางนา-ตราด

ตำบล บางเสาธง อำเภอ บางเสาธง

สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 05301

จำพวก: 3

แรงม้า: 7337.3 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 532339000 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 780 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 26/11/2003

วันหมดอายุ: 31/12/1950

วันเริ่มดำเนินการ: 

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 419 หมู่ 

ซอย  ถนน บางนา-ตราด

ตำบล บางเสาธง อำเภอ บางเสาธง

สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์: 0-2315-3139

ทะเบียนนิติฯ: 

รหัสกิจกรรม: 22210

พื้นที่โรงงาน:  ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 0 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท นิสชินโบ เมคาโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด: