บริษัท นิว เทค เชน จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส)

บริษัท นิว เทค เชน จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี (เจโมโพลิส) ประเวศ กรุงเทพมหานคร

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท นิว เทค เชน จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท นิว เทค เชน จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อัญธานี (เจโมโพลิส)

เลขทะเบียนโรงงาน: น.84(1)-3/2549-นอธ.

ประกอบกิจการ: ผลิตเครื่องประดับและชิ้นส่วนเครื่องประดับเงินทองประกอบอัญมณี

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 21976 หมู่ 

ซอย  ถนน สุขาภิบาล2

ตำบล ดอกไม้ อำเภอ ประเวศ

กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 08401

จำพวก: 3

แรงม้า: 50.6 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 5000000 บาท

ค่าอาคาร: 3000000 บาท

ค่าเครื่องจักร: 10500000 บาท

ทุนหมุนเวียน: 2000000 บาท

ช่างฝีมือชาย: 5 คน

คนงานชาย: 0 คน

ช่างฝีมือหญิง: 1 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 6/03/2006

วันหมดอายุ: 31/12/2010

วันเริ่มดำเนินการ: 15/07/2009

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 60/3 หมู่ 4

ซอย – ถนน สุขาภิบาล2

ตำบล ดอกไม้ อำเภอ ประเวศ

กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์: –

ทะเบียนนิติฯ: 105548116036

รหัสกิจกรรม: 32120

พื้นที่โรงงาน: 120 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 120 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท นิว เทค เชน จำกัด: