บริษัท นิปปอน เซอิโร (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

บริษัท นิปปอน เซอิโร (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง) ศรีราชา ชลบุรี

พื้นที่โฆษณา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท นิปปอน เซอิโร (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท นิปปอน เซอิโร (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง ระยอง)

เลขทะเบียนโรงงาน: น.42(1)-1/2557-ญหบ.

ประกอบกิจการ: ผลิต Rubber Wax เพื่อใช้ในยางรถยนต์ ซื้อมา ขายไปผลิตภัณฑ์ทางเคมีประเภทแวกซ์ และสารเคมีที่เกี่ยวข้อง

ที่ตั้งโรงงาน: เลขที่ 700/15 หมู่ 7

ซอย  ถนน 

ตำบล เขาคันทรง อำเภอ ศรีราชา

ชลบุรี 20110

โทรศัพท์: 

 

ประเภท: 04201

จำพวก: 3

แรงม้า: 2639.18 แรงม้า

เงินลงทุนค่าที่ดิน: 0 บาท

ค่าอาคาร: 0 บาท

ค่าเครื่องจักร: 0 บาท

ทุนหมุนเวียน: 0 บาท

ช่างฝีมือชาย: 0 คน

คนงานชาย: 38 คน

ช่างฝีมือหญิง: 0 คน

คนงานหญิง: 0 คน

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ: 0 คน

ช่างเทคนิคต่างประเทศ: 0 คน

วันที่ใบอนุญาต: 14/08/2015

วันหมดอายุ: 31/12/2019

วันเริ่มดำเนินการ: 17/08/2015

 

ที่อยู่ผู้ประกอบกิจการ: เลขที่ 700/15 หมู่ 7

ซอย  ถนน 

ตำบล เขาคันทรง อำเภอ ศรีราชา

ชลบุรี 20110

โทรศัพท์: 

ทะเบียนนิติฯ: 215557002471

รหัสกิจกรรม: 20210

พื้นที่โรงงาน: 17680 ตร.ม.

พื้นที่อาคาร: 17680 ตร.ม.

 

แผนที่บริษัท นิปปอน เซอิโร (ประเทศไทย) จำกัด: